Provádíme
 • projekty:
  • pozemních staveb
  • vodohospodářských staveb
  • dopravních staveb
 • rozpočty
 • činnost koordinátora bezpečnosti staveb
 • výkon stavebního dozoru
 • poradenská a konzultační činnost
  ve výstavbě
 • zpracování průkazů energetické
  náročnosti budov
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • výběrová řízení na veřejné zakázky
Zajišťujeme
 • architektonické návrhy staveb
 • statické posudky
 • požárně-bezpečnostní řešení staveb
 • radonové průzkumy
 • inženýrsko-geodetické průzkumy
 • geodetické práce